Les Festes Populars de Benimaclet són una iniciativa d’un grup de veïns i veïnes d’aquest poble que cerquem fer un pas més enllà respecte les actuals festes de Benimaclet, en què la religió és la part més important i  on pensem que es dóna un buit d’altre tipus de contingut.

Així doncs, el que es pretén ací és crear, en la tercera setmana de setembre, unes festes critiques amb allò existent i que, a més, proposen alternatives realment participatives, populars, d’arrel cultural i tradicional, on tinguen cabuda diverses activitats de tot tipus i per a tot tipus de gent.

Fem possibles unes Festes Populars a Benimaclet!